Her Geçen Gün Önemi Artıyor

Bir ülkenin etkili eğitim sitemi ülkeyi hem içeride hem de dışarıda kazandırır. Eğitim toplumdaki unvanların ve teste dayalı soruları cevaplamakta ustalaşmış öğrencilerin sayısını artırmak değildir. Bir ülkede, başta her alandaki üretme teknikleri olmak üzere verimliliğini sağlamanın tek yolu her düzeyde etkili bir eğitim sistemidir.

Her Geçen Gün Önemi Artıyor
Her Geçen Gün Önemi Artıyor Admin
Advert

Dünyada nitelikli eğitim sisteminin önemi her geçen gün artmaktadır. Eğitim ve bilime ait köşe yazıları ve makaleleri fırsat buldukça okumaya gayret ederim. 16.12.2017 tarihinde Sayın Turgay POLAT’ın köşesinde  “eğitim en karlı ihracat kalemidir”  adlı yazısı ile Yükseköğretim-Bilim Dergisi 2017 Ağustos sayısında Mahmut ÖZER’in “Türkiye’de uluslarasılaşmanın son on beş yılı” adlı makalesi “nitelikli eğitim” konusunda düşündüklerimi teyit eden iki güncel yazıdır. Bu ben de bu yazılarda olduğu gibi etkili eğitim sisteminin önemine bir kez daha dikkat çekmek istedim.  

Sayın POLAT, ABD’nin yabancı öğrencilerden yılda 39 milyar dolar (150 milyar TL) kazandığını, asıl kazancının dünyanın değişik yerlerinde Amerikan kültürü ile yetişen binlerce yönetici olduğunu vurgulamaktadır. ABD’nin bu kazancı etkili eğitim sistemi ile gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Yine Sayın ÖZER, bir ülkedeki uluslar arası öğrenci seviyesinin ülkenin eğitim seviyesi arttıkça artış gösterdiğini, lisansüstü yabancı öğrencilerinin Ar-Ge aktivitelerinin yoğun olduğu ülkeleri tercih ettiğini ifade etmektedir.

Bir ülkenin etkili eğitim sitemi ülkeyi hem içeride hem de dışarıda kazandırır. Eğitim toplumdaki unvanların ve teste dayalı soruları cevaplamakta ustalaşmış öğrencilerin sayısını artırmak değildir. Bir ülkede, başta her alandaki üretme teknikleri olmak üzere verimliliğini sağlamanın tek yolu her düzeyde etkili bir eğitim sistemidir. Tarımsal üretimin artırılmasından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü faaliyetin kalitesi ve sürdürülebilirliğinin güvencesi etkili eğitim kurumlarıdır.  Etkili eğitim sisteminin altlığını bilimsel yöntemlerle elde edilmiş veriler oluşturur.

Etkili eğitim sistemi sadece ülke içinde değil, ülke insanının dünyadaki saygınlığının da temelini oluşturmaktadır. Ülkenin gücü bilgiye verilen değerin ifadesidir.  Etkili eğitim veren okullarımızın sayısı arttıkça başka ülkeler, özellikle kültürel açıdan bize yakın olanlar gençlerinin eğitimi konusunda Türk eğitim kurumlarını tercih edecektir. Batılı ülkeler her yıl yabancı öğrenci ve araştırmacılar sayesinde milyarlarca dolar kazanmalarının yanında, bütün dünyaya gelecekte ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olabilecek misafir öğrencileri mensup oldukları kültür ikliminden uzaklaştırarak kendilerine bağlamaktadır. Asıl kazançları ve hedefleri de budur.  Bu avantajı etkili bir eğitim sistemine sahip olmaları nedeniyle elde etmektedirler.

Ülke olarak yakın coğrafyamızda yaşayan halkların gönüllerinde bir yerimizin olduğu açıktır. Fakat bu coğrafyalardaki ülkelerin yönetimlerine talip olmaya başlayan genç nesillerin bizlere mesafeli davranışlarını da göz ardı edemeyiz. Çünkü bu nesiller, etkili eğitim sistemlerini fırsata dönüştürmüş batılı ülkelerin kültürel kodlarını taşımaya başlamışlardır. Bu bakımdan komşularımız başta olmak üzere gençlerini yurt dışında yetiştirmek isteyen ülkelerin gençlerini ülkemize çekmek için elimizi çabuk tutmakta yarar vardır. Son yıllarda Türkiye de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin sayısında bir artış olsa da, dünya ile kıyaslandığında bunun oranının istenilen seviyede olmadığını görürüz.  Başka ülkelerin gençlerini ülkemiz eğitim kurumlarına çekmek için tanıtım faaliyetleri tek başına kesinlikle yeterli değildir. Asıl etkili olan, eğitim kurumlarımız içinde yetişen yabancı öğrencilerin kazanacağı beceriler olacaktır. Çünkü eğitim ve araştırma kurumlarımızın yurt dışında kalitesini test edecek olan; eğitim kurumlarımızdan mezun olan yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerindeki izlenimleri olacaktır.

Sonuç olarak vurgulamak istediğim; etkili eğitimin önemine inanmak ve bunun gereklerini yerine getirmek gerektiğidir.  Bunu yaptığımızda hem kendi insanımızı yetiştirmiş ve her alandaki üretimimize bilimin gücünü katmış, hem de ülkelerinde gelecekte karar verici konumda olacak yabancı öğrencileri çekerek ülkemizin başta komşularımız olmak üzere diğer ülkelerle ortak işbirliklerinin önünü açmış oluruz. Zira dünyada ülkelerin tanıdık, geleneksel yöneticileri yaşlanmakta ve yerlerini farklı anlayışlara sahip başka bir kuşak almaktadır. Dolayısı ile devletlerin artık birbirlerine olan tutumlarını ve yaklaşımlarını uluslar arası eğitim ortamlarında yetişmiş yöneticiler belirlemeye başlamıştır.  Bu bakımdan başka ülke insanlarının ilgisini çekecek etkili bir eğitim sisteminin ortaya konması bir zorunluluk haline gelmiştir. Etkili eğitim sistemi, dünyanın her devirde en karlı ve geçerli şey olmuştur. Nitelikli bir eğitim sistemi ile doğal kaynaklarımızı tüketmeden, çevremizi kirletmeden, yoksulluğu önleriz,  güçlü kalırız, dikkate alınırız, insanımıza hak ettiği değeri vermiş oluruz. 

Ali Kandemir Turgay Polat Mahmut Özer
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg