Çalışma Yöntemi Değişince

Yeni çalışma yöntemimiz, virüs konusunda bizi dünyanın takip etmek durumunda kaldığı bir seviyeye konumlandırdı. Tüm olumlu bu gelişmelerin, alışık çalışma yöntemimizi değiştirmemizin ve yetişmiş insan potansiyelimizi kullanmamızın sonucu ortaya çıktığını lütfen görelim.

Çalışma Yöntemi Değişince
Çalışma Yöntemi Değişince Yonetici
Advert

Ülkelerin gücü, kendileri gibi dünyada başkalarını da ilgilendiren meselelerde yaptıkları etkin çalışmalarla yakından ilgilidir. Güçlü olmak aynı zamanda dikkate alınmayı da beraberinde getirir. Niyetli olmak veya hayal etmek etkin çalışmaları gerçekleştirmek için tek başına yeterli değildir. Bu niyeti ve hayali gerçekleştirmek için uygun çabaya ihtiyaç duyulur. Ülkede olduğu gibi, dünyada olup biteni takip etmek, ihtiyaçları belirlemek, geçmişin ve başkalarının yaşadığı tecrübelerden yararlanmak çabaların hedefine ulaşmasında son derece önemlidir. Bütün bunları yapmak yetişmiş insan potansiyelini kullanmak veya bu konuda insan yetiştirmekle olur. Anlayacağımız irade ve beyan da olsa donanımlı insan olmadan yukarıdakilerin hiçbirini gerçekleştiremeyiz.

Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid 19 hadisesinde ciddiyeti fark eden devletimiz daha önce pek alışık olmadığımız şekilde konunun uzmanlarını bir araya getirdi. Oluşturulan Bilim Kurulu’nun önerileri bu beladan en az hasarla kurtulma adına rehber edinildi. Kurulun üyelerine baktığımızda çoğunun liyakate göre seçildiği, zaman zaman bazı yetersizlikler olmasına karşın yapılan şeylerin çoğunun oldukça yararlı olduğu görüldü. Kurul üyelerinin liyakate göre belirlenmesi vatandaşların onları sahiplenmesine de neden oldu. Medyamız alışık olmadığımız şekilde ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde konuya ilişkin reklam peşinde koşanları ve konuyu bilim dışı mecralara sürükleyenleri değil, alanında yetişmiş insanları bularak ekranlara taşıdı. Kurul üyelerinin ülkemizde olup bitenlerin yanında daha önce alışık olmadığımız şekilde dünyadaki günceli de takip ettiği de ortaya çıktı. Ülke olarak neredeyse ilk kez sadece kendimizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorunla etkin olarak ilgilenmiş ve dünyaya bu virüs hadisesi ile ilgili tecrübelerimizi aktarabileceğimiz bir konuma ulaşmış olduk. Başka bir değişle çalışma yöntemimiz, virüs konusunda bizi dünyanın takip etmek durumunda kaldığı bir seviyeye konumlandırdı.

Tüm olumlu bu gelişmelerin, alışık çalışma yöntemimizi değiştirmemizin ve yetişmiş insan potansiyelimizi kullanılmamızın sonucu ortaya çıktığını lütfen görelim.  Her an pratik yararını görmesek de insana yapılan yatırımın boşa gitmediğini kabul edelim. Covid 19 da sağlık alanında yetişmiş çok sayıda insanımızın olduğunu gördük. Daha birçok alanda da benzer konumdayız. Son hadisede uyguladığımız çalışma yöntemimizi diğer alanlara da yaydığımızda onların etkinliği de gün yüzüne çıkacaktır. Son Elazığ depreminde televizyonlara çıkarılan uzmanlarımızın çoğunun birçok konuya vakıf olduklarını, geçmişte uygulama imkânı olmasa da etkili çözüm önerilerinde bulunduğuna hep birlikte şahitlik ettik.  Tüm alanlarda yetişmiş insan gücümüzün savrukluğu ve değişik saiklerle aynı platformlarda bir araya gelmemiş-getirilmemiş olmasının gerçeği ile yüzleşerek yeni bir yol haritası ortaya koymanın vakti geldi de geçiyor.

Ülkemiz dünyada her bakımdan stratejik bir konuma sahip. Bu konum, avantajı yanında dezavantajı da birlikte bulundurur.  Dünyanın gözünün coğrafyada olması nedeniyle günübirlik hadiselerle uğraşılması ülkemizi stratejik konumun dezavantajı, yukarıda örneğini vermeyi denediğim etkin çalışma yöntemi ve anlayışı ise avantajı ile yüzleştirecektir.

Covid 19 hadisesinde sağlıkçılarımız Türkiye liginde değil, dünya liginde mücadele etmiştir. Çünkü ilgilendikleri konu sadece bizi değil dünyayı da ilgilendirmektedir. Darası, dünyanın ve insanlığın temel sorunlarından olan, kirlilik ve biyoçeşitliliğin hızla tahrip olması, küresel ısınma, dünya kaynaklarının ve gelirlerin dağılımındaki adaletsizlik, yaşama hakkı ve adalet, beslenme, eğitim ve sağlık, göç vb. konularda da dikkate değer çalışmalara. Bu çalışmalar yetişmiş insan gücüne muhtaçtır. Devletimizden istirhamımız fikir ve bilgi üreten kurumlara ve insanlara toplumun hoşgörüyle bakacağı-bakmaya devam edeceği iklimi oluşturması, var olanı geliştirmesidir. İklimin desteklemediği hiçbir tohum ve fidan kalitesi ne olursa olsun filizlenip gelişemez.

Prof. Dr. Ali Kandemir Çalışma Yöntemi Değişince Virüs
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg