Eğitimin kalitesine başkasının gözü ile bakmak

Bir konuda karşılaşılan sorunlara çözümünü bulmada, her zaman dışarıdan bir göze ihtiyaç vardır. Çünkü insan doğası gereği kendi oluşturduğu sistemin eleştirilmesini sahiplenme duygusu ile istemez. Hal böyle olunca sistemin aksayan ve iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan yönleri görülemez.

Eğitimin kalitesine başkasının gözü ile bakmak
Eğitimin kalitesine başkasının gözü ile bakmak Admin
Advert

 

Bir konuda karşılaşılan sorunlara çözümünü bulmada, her zaman dışarıdan bir göze ihtiyaç vardır. Çünkü insan doğası gereği kendi oluşturduğu sistemin eleştirilmesini sahiplenme duygusu ile istemez. Hal böyle olunca sistemin aksayan ve iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan yönleri görülemez. Bu bakımdan dışarıdan bakan gözün olayları daha objektif değerlendirme şansı olabilir. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim konusunda da durum benzerdir.

Bülent Ecevit Üniversitesi yayınlarından olan Yükseköğretim ve Bilim Dergisi’ni ilk yayınlanmaya başladığı yıldan beri takip ediyorum. Bu dergide yükseköğretimimize dair çok güzel çalışmalar yayınlanmaktadır. 2016 Nisan sayısında Mirgül Enterieva ve Ferudun Sezgin tarafından Türki cumhuriyetlerden ülkemiz yükseköğretiminde eğitim almaya gelen öğrencilerin beklenti ve düşüncelerine dair güzel bir çalışmaya yer vermiştir. Başka bir deyişle yükseköğretimimizin bir kesitine eğitimin en önemli unsuru olan öğrenciler tarafından dışarıdan bir göz atılmıştır. İlgili araştırmanın sonuçlarını yorumlamadan sizlerle paylaşmak istedim.

-Ülkemize gelen öğrencilerin birinci öncelikleri nitelikli bir eğitim almak ve iyi bir meslek edinmektir.

-Araştırmaya göre öğrenciler ezbere dayalı ve uygulamadan uzak bir eğitim aldıklarını ifade etmektedirler.

-Öğrenciler, derslerin yaşama uygun ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacak şekilde işlenmediğini belirtmişlerdir.

-Öğrenciler tarafından sınavların çoğunlukla işlenen konuların hatırlatılmasına yönelik klasik nitelikte olduğu vurgulanmıştır.

Ayrıca araştırmada; diğer kaynaklara atıfta bulunularak, yabancı öğrencilere uygulanan programlarda onların amaç ve beklentilerinin yeterince dikkate alınmadığı, öğretim elemanlarının programların uygulanmasına yönelik gerekli çabayı göstermedikleri ve öğrenci değerlendirmelerinde objektif kriterlerin uygulanmadığı da ifade edilmektedir.

Ülkemiz yükseköğretiminde karşılaşılan sorunlara dair çok sayıda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların hemen hemen hepsinde yukarıda belirtilen sorunların tamamını da içerecek şekilde çok sayıda soruna değinilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu önerilerin dikkate alınması ve uygulanabilir olanlarının hayata geçirilmesi yükseköğretimde karşılaşılan sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. Böylece başta Türki cumhuriyetler olmak üzere dünyanın her yerinden öğrenciler ülkemizde eğitim almak isteyecek ve bunun sonucunda ülkemiz, eğitim açısından doğu ve batı kültürlerinin buluşma noktasında önemli bir kavşak niteliği kazanmış olacaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mirgül Enterieva Ferudun Sezgin
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg