Tüzük taslağı tartışılıyor

Trabzonspor'un tüzük taslağı kamuoyunun bilgisine sunuldu. Taslak her zaman olduğu gibi tartışmalara yol açtı.

Tüzük taslağı tartışılıyor
Tüzük taslağı tartışılıyor Admin
Advert

Trabzonspor'un yeni seçilen yönetiminin de dile getirdiği tüzük değişikliğiyle ilgili taslak çalışma, kulübün sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Kulüp kamuoyunu katkı yapmaya davet eden açıklamada şu ifadeler yar aldı:

"Kulüp tüzüğümüzün günün şartlarına göre ihtiyaca hasıl olan ve aksaklık içeren birtakım maddelerinin yeniden düzenlenerek Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’na uygun hale getirilmesine yönelik bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelinmiştir.

Yeni tüzükle ilgili taslak, Yönetim Kurulumuz, Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, Müze ve Arşiv Kurulu ile camiamızın paydaşlarının iş birliğiyle tamamlanmıştır.

Tüzük taslağımız, camiamızın incelemesi amacıyla mevcut tüzüğümüzle birlikte resmi sitemizde yayınlanmıştır. Taslak tüzüğü ve mevcut tüzüğü inceleyenler diledikleri takdirde aynı sayfada yer alan mesaj bölümüne görüş ve önerilerini yazarak kulübümüze iletebileceklerdir.

Uygun bulunan görüş ve önerilerle birlikte son şekli verilecek tüzük taslağımız, Olağanüstü Genel Kurul’da delegelerimizin onayına sunulacaktır.

Mevcut tüzüğümüzü ve taslak tüzüğümüzü incelemek, görüş ve önerilerinizi iletmek için lütfen linki tıklayınız http://www.trabzonspor.org.tr/tr/tuzuk

Not: Görüş ve önerilerinizi ayrıca tuzuk@trabzonspor.org.tr adresine mail yoluyla da iletebilirsiniz."

Taslakta daha önce de dile getirildiği gibi mali konularla ilgili sorumluluk getiren değişiklikler dikkat çekti. Madde 84'de yer alan parasal hükümler kısmında, şu ifadeler yer alıyor: 

"Mali işleri, Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanacak ve Genel Kurul tarafından kabul edilecek bütçe ile yönetilir.Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışında harcama yalnızca Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde oluşabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak için ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak Genel Kurulu bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir.Yönetim Kurulu, taşınmaz yatırımları hariç olmak üzere, cari yıl bütçesinin yüzde 10’una kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.Bu hususlara aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur." 

Bunlardan ilki kulüpte 3 yeni üyelik türü oluşturulması oldu. Bordo mavili yönetim İştişare Kurulu Üyeleri, Taraftar Üye ve Genç Üye başlığında 3 yeni üyelik türünü hayata geçirmeyi taslağa ekledi. Bunların haricinde kulübün kurullarına "İstişare Kurulu" eklendi.

ÜYELİĞE GİRİŞ AİDATI YÜKSELİYOR

Taslakta üye aidatlarıyla ilgili değişiklik de yer alıyor. Şuanda kulüp üyeliğine giriş aidatı 1200 TL iken yeni taslakta bu rakam 2000 TL olarak belirlendi. Ayrıca yıllık aidat şuanda sabit 150 TL iken taslakta ise bu rakam "En az150 TL" olarak belirtildi. Ayrıca bu bedellerin her yıl Maliye Bakanlığı'nın ilan ettiği "yeniden değerleme" oranında arttırılabileceği maddesi eklendi.

TRABZONSPOR'LU ESKİ SPORCULARINA YARDIM

Yeni taslakta bir diğer dikkat çeken madde ise Trabzonspor'da daha önce lisanslı olarak yer alamış sporcuların spor yaşamlarını noktalamalarının ardından, sağlık nedenleriyle yardıma muhtaç kalan veya ölümleri halinde zor duruma düşen birinci derece yakınlarına, gerekli tespitler yapılması halinde destek sağlanabileceği yönündeki madde oldu.

Dernek Amacını Gerçekleştirecek Çalışmalar başlığındaki "ğ" bendinde yer alan maddede şu ifadeler yer aldı "Dernekte ve bağlı şirketler bünyesinde lisanslı sporcu olarak faaliyet gösterdikten sonra spor hayatına yine dernek ve bağlı şirketler bünyesinde iken son vermiş veya başka kulüplerde sporu bırakmış olsa bile dernek ve bağlı şirketler bünyesinde uzun yıllar sporcu olarak hizmet ederek dernek ile özdeşleşmiş, faal spor hayatına devam ederken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık nedenleriyle yardıma muhtaç hale gelmiş olanlara bunların ölümü halinde muhtaç olduğu tespit edilen birinci derece yakınlarına gerekli destek sağlanabilir"

AMATÖRE DESTEK

Hazırlanan taslakta amatör spor kulüplerine yardım yapılabilmesinin de önünü açan bir madde yerleştirildi. Maddeye göre yönetim kurulu amatör kulüplere yardım etme yetkisine sahip olacak.

YENİ ÜYELİKLER

Öte yandan taslağa eklenen 3 yeni üyeliği tanımlayan açıklamalar da taslağın 3. bölümü olan Üyelik Hükümleri başlığının Üyelik Türleri maddesinde "b,e ve f" bentlerinde şu şekilde yer aldı;

İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ: Derneğin kurucu üyeleri ile Derneğin ilk beş asıl üyesinden (kurucu üyeler hariç) hayatta olanlar ile organ ve kurullarda daha önce görev yapmış veya halen görevine devam eden başkanları ile asbaşkanlarından oluşur.

TARAFTAR ÜYE:Tüzüğün 11/B maddesindeki üye olma şartlarına sahip ve organları/kurulları seçme ve organlara/kurullara seçilme hakkına sahip olmayan üyelerden oluşur.

GENÇ ÜYE: Doğumun nüfusa bildirilmiş olması kaydıyla, yeni doğanlar ile 16 yaşından gün almamış kişiler. Bu kişilere genç üye kartı verilir.

Tüzük taslağının tamamını incelemek için tıklayın

Trabzonspor tüzük taslak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg