Değer Ölçümüz

Bir şeyin miktarını belirlerken onun niceliğini, özelliğini de belirlerken niteliğini ifade etmiş oluruz. Niteliği ve niceliği bir şeyin değerini kestirmek için de kullanırız. Bir şeyin asıl değerini onun niteliği gösterir. Örneğin bir binanın 10 katlı olması değerli olduğunu göstermez.

Değer Ölçümüz
Değer Ölçümüz Yonetici
Advert

Bir şeyin miktarını belirlerken onun niceliğini, özelliğini de belirlerken niteliğini ifade etmiş oluruz. Niteliği ve niceliği bir şeyin değerini kestirmek için de kullanırız. Bir şeyin asıl değerini onun niteliği gösterir. Örneğin bir binanın 10 katlı olması değerli olduğunu göstermez. Onun yaşı, bulunduğu yer, yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi, kullanışının kolaylığı gibi niteliksel  özellikler bakımından başka tek katlı bir yapıdan daha değersiz olabilir. Bunlar teorik olarak bildiğimiz şeyler.

Yazımın bu konuya odaklanmasının nedeni ise; toplumumuzda birçok alanda değerin niceliğe göre belirlenmeye başlamasıdır. Bu durum ülkemizdeki sorunlarımızın başlıca nedenleri arasında sayılabilir. Niceliksek değişimler sorunlarımızın çözüldüğü algısına neden olur. Yeri gelmişken şunu da ifade etmeliyim. Niceliksel artışların değersiz olduğunu söylemiyorum fakat bütün anlamın buna yüklenmesinin doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Eğitim ortamlarının sayısal olarak artırılması, yeni mekanların oluşturulması elbette önemli. Fakat eğitimdeki gelişmelerin değeri tek başına mekan artışı ile ölçülmemeli. Oluşturulan mekanların niteliği, bu alanlarda görev yapacak eğiticilerin kalitesi, velilerin katkısı vb. o mekanlarda eğitimin asıl değerini ortaya koyar.

Nicelik yapılan binanın kaç katlı olduğuna odaklanır, nitelik oradaki işin kalitesine. Nicelik proje sayısına odaklanır, nitelik projenin ne işe yaradığına. Nicelik ne kadar ürettiğinize odaklanır, nitelik ürettiğiniz şeyin kalitesine. Nicelik verilen desteğin parasal değerine bakar, nitelik desteğin ne işe yaradığını görmek ister. Nicelik nüfusun ve üniversitelerden mezun olan öğrenci sayısını güç olarak değerlendirir, nitelik kaliteli eğitim sürecinden geçmiş üreten nüfusu. Nicelik av hayvanlarının miktarına ve elde edilen gelire odaklanır, nitelik biyoçeşitlilik içindeki değerine de. Nicelik yakalanan balıklara odaklanır, nitelik onların neslinin de devam ettirilmesine. Nicelik su ve toprak miktarına odaklanır, nitelik ise onların kalitelisine. Nicelik tedavi ettiğimiz hasta sayısına odaklanır, nitelik hastalıkların nedenlerini de önceler. Nicelik orman alanlarının büyüklüğü ile ilgilenir, nitelik bu alanların doğallığına da odaklanır. Nicelik eğitime ayrılan para miktarı ile ilgilenir, nitelik bu paranın kalite artışına katkısı ile de. Bu örnekler devam eder gider.

Ülkemizde birçok nitelikli işler de yapılmakta fakat insanımız niceliksel artışa daha fazla değer vermekte. İşin niteliğine ilişkin kaygılar toplumun çok azı tarafından paylaşılmaktadır. Bunun değişik nedenleri olmasına karşın, niteliğe bağlı işlerin zaman alması ve niceliksel artışların somut olarak göze hitap etmesinin verdiği tatmin duygusu, değişikliklerin insanımız tarafından kısacık ömürlerinde görme isteği ve  toplumsal olarak işbirliği yapmayı zayıflık olarak  görmemiz en önemli nedenler olsa gerek. Nitelikli işler sabır, zaman, düşünme, kıyas, bilgi, yapıcı tartışmalar ve işbirlikleri gerektirir.

Prof. Dr. Ali Kandemir Değer Ölçümüz Nicelik Nitelik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg