Gümrükçüoğlu: Kanuni Bulvarı Trabzon’u bir Trabzon daha yapacak olan yol ağıdır

Trabzon’u bir boydan bir boya hem yatay hem dikey olarak lif lif işleyen Kanuni Bulvarı adeta vücudun hayatiyetini sağlayan damarları gibi.

Gümrükçüoğlu: Kanuni Bulvarı Trabzon’u bir Trabzon daha yapacak olan yol ağıdır
Gümrükçüoğlu: Kanuni Bulvarı Trabzon’u bir Trabzon daha yapacak olan yol ağıdır Admin
Advert

Günebakış gazetesi imtiyaz sahibi Ali Öztürk, Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'yla Kanuni Bulvarı projesini enine boyuna konuştu. İşte her yönüyle Trabzon'a soluk aldıracak projeyle ilgili röportaj:

Ali Öztürk: Sayın Başkan... Trabzon, Türkiye’nin en yaşanabilir birinci kenti olma sıfatını taşıyor. Hiç şüphesiz yeni çalışmalar bu kentin marka değeridir ve bu kentte yaşanabilirliği üst seviyeye çıkarmaya matuf önemli çalışmalar olacaktır. Bunların başında da Kanuni Bulvarı geliyor. Kanuni Bulvarı, Trabzon’u hem görsel hem sosyal hem de ulaşım açısından çok ciddi bir biçimde rahatlatacak bir proje. Ama Kanuni Bulvarı toplumda çok fazla öne çıkmayan, Tanjant kadar tartışılmayan, hattâ Güney Çevre Yolu kadar adı hiç anılmayan hani neredeyse işte basit bir proje havası veriyor. Hâlbuki birinci döneminizden bu yana görüyoruz ki Kanuni Bulvarı, Büyükşehir’in de Trabzon’un da hâlen yatırım planı ve payı açısından öne çıkan birinci proje. Kanuni Bulvarı’nı konuşmak istiyoruz sizinle. Nedir Kanuni Bulvarı?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Ben teşekkür ederim. Bize göre Kanuni Bulvarı’ndan bahsettiğinizde ‘Trabzon’u bir Trabzon daha yapacak olan yol ağıdır.’ diyoruz. Yatırım sırasında birinci sırayı aldığını düşünerek bu yorumu yapıyoruz. Bu münasebetle hakikaten Trabzon’u birkaç basamak daha yaşanabilir hâle getirecek olan ve ulaşımı engebeli tepeleri, vadileri arasından en rahat noktalara taşıyacak olan bir yatırım olduğunu bilerek söylüyoruz. Çok özel bir projedir Kanuni Bulvarı...

Ali Öztürk: Trabzon’u bir Trabzon daha nasıl ve neyle yapacak? Hangi alanları kastediyorsunuz?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Bu soru çok güzel. Şu anda denizin kenarında bir bulvar kenti olan Trabzon’un doğu-batı ulaşımını yani Samsun-Sarp otoyolunu ve onun Trabzon’un içinden geçerken eskiden var olan sahil yolunu, yine doğu-batı arasındaki ulaşımı sağlayan akslar olarak görmekteyiz. Bugüne kadar Trabzon’da bunun dışında yapılan Tanjant Yolu’dur. Yani Yavuz Selim Bulvarı’dır. Yavuz Selim Bulvarı Beşirli’den girip Değirmendere Kavşağı’yla buluşan ve iki şerit gidişiyle, gelişiyle şehre hizmet eden geçmişteki en önemli yatırımlardan birisidir. Günümüze geldiğimizde trafik sıkıntısı artık öyle bir noktaya taşınmıştır ki bugün çimento fabrikasıyla pazar yeri arasındaki bölgede gündüz sabah mesai saatlerinde, akşam mesai saatleri bitiminde önemli tıkanıklıkların yaşandığını hepimiz biliyoruz.

Ali Öztürk: Pazar yeri dediğiniz Batpazarı bölgesi mi? Doğru anlamak için teyit edelim.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Evet, Batpazarı. Bir ikinci husus olarak da yine Tanjant Yolu diye tabir edilen Yavuz Selim Bulvarı’nda bile sabah ve akşam saatlerinde aynı trafik sıkışıklığının yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bütün bunlar bize doğu-batı istikametindeki gerek Samsun-Sarp otoyolu geçişini, gerek onun paralelindeki sahil yolunun, gerekse Yavuz Selim Bulvarı’nın artık doğu-batı araç yüküne, yolculuk talebine bile tam kifayet etmediğini göstermektedir. Buna, güneye açılan yollarımızdan yine Trabzon-Maçka Yolu’nu, Trabzon Erdoğdu Yolu’nu yani sahilden Erdoğdu’ya çıkan yolu, Karşıyaka Yolu’nu, Uğurlu-Karşıyaka yolunu güneye açılan yollar olarak düşündüğümüzde güney yönünden de fazla bir alternatifimizin olmadığını müşahede ediyoruz. Onun için 2009’dan beri üzerinde güney yönünden en çok düşündüğümüz istikametler Erdoğdu Yolu’nun iki şerit gidiş, iki şerit geliş halinde düzenlenmesidir ki bunun önümüzdeki yılın sonunda tamamlanmış olmasına gayret etmekteyiz.

Ali Öztürk: Sayın Başkan, Karşıyaka Yolu’nu, Erdoğdu dikey yolunu Kanuni perspektifinden mi anlatıyorsunuz? Öyle mi anlayalım?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Tabii ki. Şimdi oraya geleceğim. Karşıyaka Yolu’nu, Uğurlu-Karşıyaka Yolu’nu güneye açılan bir arter olarak yine iki şerit gidişiyle gelişiyle 5200 metresiyle birlikte insanları güneye ulaştırmanın adımlarıdır. Şimdi az önce konuşmamın başında söylediğim doğu batı istikametindeki ulaşımlarda artık geçtiğimiz yıllardan beri yaşanmakta olan tıkanıklıklar ve güneyde yoğun nüfusun yaşamakta olduğu eski isimleriyle köylerimizde mahallelerimizde şimdiki ismiyle ve beldelerimizde insanların ulaşımının ileri yıllara doğru nasıl tıkanıp tıkanmayacağının çözümünü üretmek mecburiyetindeydik. Bunun için Kanuni Bulvarı söylediğimiz gibi Trabzon’u bir Trabzon daha yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bizim fonksiyonumuz işte burada idi.

Ali Öztürk: Kanuni hedefinizle kaç yılının Trabzon’unu gördünüz? Kanuni Yolu biterse kaç yılının Trabzon’u için kısmen bir rahatlık sağlarız diye planladınız?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Tabii ki bütün süreç içinde fonksiyonu her zaman için devam edecektir. Yılla sınırlandırılamaz. Nasıl Sahil Yolu yıllardır fonksiyonunu sürdürüyor ise nasıl Maraş Caddesi yıllardır fonksiyonunu sürdürüyor ise nasıl Uzunsokak yıllardır fonksiyonunu sürdürüyor ise. Ama Kanuni Bulvarı için ise hangi yıla kadar rahatlama sağlayacağını Maraş Caddesi örneğinde de ifade ettiğim gibi ilanihaye devam edecek olmakla beraber kendi başına 2030 yılına kadar önemli bir fonksiyon izah edecektir. Ama bu demek değildir ki 2030 yılına kadar önemli bir fonksiyon izah edecek diye Güney Çevre yolunu düşünmeyelim. Ben onu kastetmiyorum.

Ali Öztürk: “Bir Trabzon daha olacak.” derken bunu nüfus olarak kastetmiyorsunuz değil mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Hayır. Nüfus olarak kastetmiyorum. Daha yaşanabilir, daha rahat ulaşılabilir bir kent olarak kastediyorum. Mesela biz şu anda bir Soğuksu’dan bir Erdoğdu’dan Havaalanı’na eğer bir trafik tıkanıklığımız yoksa 10 dakikada 15 dakikada ulaşabilmekteyiz. Bu Türkiye’de hemen hemen hiçbir şehirde yoktur. Bu dünyanın birçok şehrinde yoktur. Önemli bir puandır. Önemli bir yaşam rahatlığıdır. Peki az önce benim kastetmek istediğimi açmak istiyorum. Doğu batı istikametindeki mevcut durumu Güney’deki insanlarımızın yaşarken yoğunlaştıkları mahalleleri hesaba kattığımızda Kanuni Bulvarı’ndaki tasarımımız işte Trabzon’u bir Trabzon daha yapacak şekilde olmak mecburiyetinde idi. Biz bunu çalıştık. Yoksa Kanuni Bulvarı’nın ilk izlerinde Sayın Orhan Karakullukçu’nun da emeği ve hizmeti var. Sayın Asım Aykan’ın da emeği ve hizmeti var ve bizim bu dönemimizi ele aldığımızda amacımız az önce söylediğimiz olduğundan ötürü biz Akyazı istikametinden başlayıp ilk şekliyle birlikte Cephanelik bölgesinden aşağıya dönüp itfaiye kavşağında sonlanan bir kanuni projesi ile karşılaşmıştık.

Ali Öztürk: Yani önünüzde bulduğunuz Kanuni Projesi Akyazı’dan başlayıp, Bahçecik’in karşısından Cephanelik’ten aşağıya dönüp Tabakhane Vadisi boyunca gelip, İtfaiye Kavşağı’nda biten bir yol. Boztepe’nin arkası Değirmendere Vadisi yok.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Yok bunların hiç biri yoktu.

Ali Öztürk: Sayın Başkan… 10 dakikadır Kanuni Bulvarı’nın önemini anlatıyorsunuz. Buna ilaveten bir soru. Geri dönüp baktığınızda Kanuni Bulvarı yerine siz eğer 61 proje torbasına atsaydınız Güney Çevre Yolu yapılacaktı ama siz Kanuni Bulvarı’nı attınız. Kanuni Bulvarı yapılıyor. Daha öncelikli olan bu muydu?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Kanuni Bulvarı daha öncelikliydi şehrin büyük yaşayışı için. Ama 61 proje içinde Kanuni Bulvarı vardı da Güney Çevre Yolu da vardı.

Ali Öztürk: ‘Güney Çevre Yolu yapılmaya çalışacak.’ şeklinde vardı. Yeni bir taahhüt değildi. Bir öncelik vardı sizin için, onu Kanuni’ye verdiniz.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Burada şehrin günlük yaşayışını hedefledik. Rize sınır istikametine veya doğudan gelip de İstanbul-Ankara istikametine cereyan eden trafiği de ilgilendiriyordu. Ama Güney Çevre Yolu’nun önemini hiç küçümsemedik. Aksine hemen başlanacakmış gibi hazırlık yaptık.

Ali Öztürk: Kanuni’ye siz başlamasaydınız ve bir dönem daha geçseydi Kanuni Bulvarı yapılamaz hâle gelebilir miydi? Böyle bir endişeniz olur muydu?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Evet, oldu. Niye oldu çünkü istimlak bedelleri ve kamulaştırmalarla karşı karşıya kalma oranı artacaktı. Trabzon’un günlük ulaşımını rahatlatmak gerekiyor. Bu da şehre doğudan ve batıdan gelen araçlarla şehrin içinin çok tıkanmasını önlemekte yatıyor. Buradan hareketle Bahçecik itfaiyeden, Tabakhane Vadisi boyunca 25 metre eninde olup itfaiye kavşağında biten yolu hedeflemeyip oradaki projeyi ele alarak çalışmamızı mutlaka Maçka yoluna kadar ulaştırmayı gerçekleştirdik. Bu çerçevede Maçka Yolu’na kadar ulaştırma hâli ile, proje Karayolları tarafından ihale edilmiştir. İhale edildiğinde o zamanki zamanda iptali için koşa koşa gitmiştik. Bunun iptalini istedik. Bu iptalin gerekçesi olarak da bizim istediğimiz çözümü, Maçka Yolu’na kadar ulaşsa da bundan sonra fayda sağlayamayacağı gerekçesiyleydi. Yani şu andaki 2. El Oto Galerici Sitesi’ne kadar inen bir yol ihalesi yapılmıştı. Bu iptali o zamanın Sayın Karayolları Genel Müdürü ve bu şehrin evladı Cahit Turan yapmıştı. Biz ilave projenin çalışmasında, Kanuni Bulvarı’nın o noktaya geldiğinde Boztepe’yi bir tünelle geçerek Akoluk istikametine yönelmesini projelendirdik.

Ali Öztürk: Birinci müdahaleniz mi ikinci müdahaleniz mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: İkinci müdahalemiz.

Ali Öztürk: Birinci müdahalede Boztepe’yi de içine katarak Değirmendere Vadisi’ne ulaştınız. Bununla da kifayet etmediniz ve ikinci müdahalede bulunarak Akoluk boyutunu kattınız buna.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Hayır, bunlar birinci müdahalemiz. Kalanı da şöyle hedefleyerek… Boztepe’yi bir tünelle geçip Akoluk’a gider iken aynı zamanda Çukurçayır, Gölçayır bölgesine bir arter verdik.

Ali Öztürk: ikinci müdahale de bu öyle mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: İkinci müdahalenin içinde bu Çukurçayır, Gölçayır bölgesine bir arter vermek ve yolun Akoluk yokuşunda inişiyle beraber şu andaki Hekimoğlu fabrikalarının olduğu bölgeyle Akoluk’tan yani Gözalan’dan olan irtibatı sağladığımızda Hekimoğlu’nun arkasından tünellerle bu yolu Bostancı’ya oradan Konaklar, oradan Yalıncak, oradan Kaşüstü’ne bağlantısını projeye yerleştirmiştik olduk.

Ali Öztürk: Çukurçayır’a açtığınız tünelle arterle Çukurçayır’daki yapılaşmanın ulaşımına büyük bir kolaylık getirmiş oluyorsunuz.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Doğrudur, hem çıkış olarak hem de iniş olarak.

Ali Öztürk: Evet, hem çıkış hem de iniş tünelle oraya çok güzel bir çıkış arteri yaptırdınız.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Oradan girilip çıkışlar hem o yolla gerekirse Maçka istikametine dönülebilecek.

Ali Öztürk: O yol Maçka’ya bağlantı kuracak mı Çukurçayır?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Tabi oradan aşağıya iniş yoluyla birlikte aynen Akoluk istikametine de dönülecektir

Ali Öztürk: Yine Kanuni Bulvarı’nın bir parçası olarak mı Çukurçayır’dan Değirmendere Vadisi’ne inilecektir?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Çukurçayır’a çıkılan yol, Boztepe tüneli geçildikten sonra tek bir yol olacaktır çift iniş çift çıkış olarak Değirmendere Vadisi’ne de inebilecek veya geriye bu hattın tümüne de gidebilecektir. Çukurçayır’dan indiğinde Akoluk’a da dönece, Değirmendere’ye inecek, batıya doğru da dönebilecek, Beşirli istikametine de dönebilecek.

Ali Öztürk: Yolu Akoluk’a indirdik peki Beşirli’ye nereden döndüreceğiz? Mevcut tünelin dışında mı bir yolumuz daha var?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Beşirli bölgesine mevcut Boztepe tünelinden dönecektir.

Ali Öztürk: Çift tünel var yani.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Evet, çift tünel var.

Ali Öztürk: Peki Başkan’ım Değirmendere Vadisi’ne indiniz. Değirmendere’den Bostancı tarafına nereden geçiyorsunuz? Viyadükle mi, nasıl geçiyorsunuz?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Viyadükle geçmiyoruz yani Hekimoğlu’nun arkasında şu anda açılmakta olan tünellere giriyoruz. O tünellerden döndüğümüzde Bostancı’ya yolumuzu çeviriyoruz. Bostancı’dan Konaklar Yolu’yla birlikte Yalıncak, Pelitli ve Kaşüstü Kavşağı’na bağlanıyoruz. Yani bunda amacımız bu projenin bu hale getirilmesindeki amacımız şu; Rize’den, Artvin’den gelen bir araç bu yolu izleyebilir. Akyazı’dan Kaşüstü’ne ulaşan bir yol haline gelmiş oldu. Aynı zamanda Akyazı’dan Akoluk’a indiği halde Erzurum yoluyla birleşmiş oldu. Şimdi bu eklentileri de var tabii. Bizim bu projeyi bu hale getirdikten sonra ihalesini gerçekleştirmiş olmamız asıl hedefimiz Trabzon’u tıkanıklık yaşamayacak şekilde şehir içi günlük hayatını en ideal şekilde düzenleyebilmekti. Bunu hedefledik.

Ali Öztürk: Bu ihale aşamasında müdahaleleriniz, 2 ayrı müdahaleniz oldu değil mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Evet. Akyazı tünelleri de bunun içindeydi tabii ki hepsi bunun içindeydi. Yıldızlı boyutu üçüncü boyut olarak girdi projeye. Zaten o çerçevede yani ihaleye çıkılan çerçevede yaşanıyordu. Yani sonradan ilave edilmiş değildir Yıldızlı. Proje değişti belki yol kenarından gidiyordu da mevcut yolu değiştirdi.

Ali Öztürk: Peki, ne ile başladınız? Rakamsal olarak önünüzde ne ile başladınız, neye ulaşıldı?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Şimdi onu hemen söyleyelim. Bu proje başladığında muhtemelen 250 milyon liralık bir kamulaştırma bedeli toplamda ve muhtemelen tahmin edilen 450 milyonluk yapım bedeli ile düşünülmüş idi Yani ortalama 700 milyonluk bir proje idi. Şimdi burada bizim için en önemli olan husus bu gövdesiyle yerleşebilmesiydi. İkinci büyük istediğimiz de projenin ana gövdesinin üç şerit gidiş üç şerit geliş olarak yerleşmesiydi. Kaldı ki proje iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak tasarlanmıştı. En büyük ısrarlarımızdan biri burada cereyan etti. Cereyan sırasında da Yavuz Selim Bulvarı’nda bugün yaşadıklarımız söz konusu edildi. Konuşmamızın başında sorduğunuz gibi. Nasıl Maraş Caddesi belki şu anda yeterli olmuyor ama hizmet ediyor. Yani 50 yıl sonra da hizmet eden bir yol, bir cadde olacak. İşte biz de Kanuni Bulvarı’nı 50 yıl sonra da 100 yıl sonra da hizmet edebilirliğinin var olacağını hepimiz kabul ederek Yavuz Selim Bulvarı gibi iki şeridin genişletilmesini düşünerek hedefledik. Zamanında herkesin bildiği gibi İstanbul’da Vatan ve Millet Caddeleri yapılırken rahmetli Adnan Menderes’e ‘Buraya uçak mı indirecek, nedir bu?’ diye sorulmuştu. Biz de geleceği tahmin ederek iki şeritten üç şeride çıkartıldı bundan ötürü bizim belediye meclisinde bütün bu projeler kabul edilir tartışılır ve çalışılır onaylanırken yıkılabilecek ( hattâ ve hattâ yeni sayılabilecek) evlerin de yıkılabileceği görüldü. Kardeşlerimizin ve hemşerilerimizin karşı çıkmaları ve yakınmaları bu konuyu protesto edişlerini de yaşadık. Bunların tümüne bizzat kendim ve arkadaşlarım kendilerine yaptıkları fedakârlıklardan ve yapacakları fedakârlıklardan ötürü şehir adına şükranlarımızı ileterek “Belki bize kızıyorsunuz ama sizin çocuklarınız ve torunlarınız da sizlere ve bizlere dua edecekler.” dedik. Üç şerit gidiş, üç şerit geliş konusundaki kararlılığımızdan ötürü sonrasında da zaten kamulaştırmalar yapıldı. Vatandaşlarımız, dairesinin fiyatının çok üstünde kamulaştırma bedeli aldı. O miktarla yepyeni bir daire ve ilaveten de bir miktar tasarruf yaptı. Hepsinin de çok memnun olduğunu gördük. Ama bu, bir yerin ederinden fazla almanın iyi olduğunu göstermez.

Ali Öztürk: Ama bu da sizi zora soktu. İstimlak bedeli yükselince siz zorlandınız.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Tabii biz büyük bir zora girdik. Yani istimlakler de hakkından fazla alınmasından dolayı biz merkezi hükümetle karşı karşıya geldik. Evet, yani maalesef burada bir üç şeride çıkaralım, ikiden üçe çıkaralım dedik. Ama karşımıza çıkan devasa büyük işler marifetiyle istimlak sorunlarından dolayı hükümetle bizi karşı karşıya bıraktı. Türkiye’de bilirkişi sisteminin çok yanlış olduğuna kesin olarak kaniyim.

Ali Öztürk: Burada kapatalım isterseniz istimlak boyutunu. Şimdi 700 milyonluk projeyi nereye taşıdınız? Oraya dönelim.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Şöyle diyeceğim. O zaman biz birinci proje dediğimiz bu projeyle bu şehrin bu güzergâhın geleceği için kendimizi yıpratarak ortaya koymamızdı. İkincisi ana gövdenin üç şerit gidiş ve gelişinin olmasıydı. Üçüncüsü ise engebeli bir şehirde bunun kuzey ve güneyle bağlantılarıydı.

Ali Öztürk: Şimdi herkesin anlayacağı biçimde tekrar etmek istiyorum. Başkan’ım, siz önümüzde Akyazı’dan, Cephanelik’ten, Tabakhane mevkisine bağlanan bir yol buldunuz. Kanuni Bulvarı olarak isimlendirilen biu yolu tünellerle Değirmendere Vadisi’ne attınız. İki, Çukurçayır’daki yapılaşmayı görerek Çukurçayır’a arter bağlantısı yaptınız. Üç, Değirmendere Vadisi’nde Hekimoğlu’nun arkasından Bostancı Kavşağı’nı da koyarak Kaşüstü’ne kadar uzattınız. Dört, Yıldızlı Tünellerini eklediniz. Beş, Yıldızlı Yonca Kavşağı da tekrar Kanuni Bulvarı’na eklendi. Altı, yine o kadar daha önemli iki gidiş iki geliş olan bu yol çalışmalarını altı şeride çıkartarak aynı zamanda yapımdan çok daha fazla belki de bugüne kadar istimlak giderlerine eşit olacak, daha fazla gidecek olan yolu altı şeride çıkarttınız.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Sadece o yollarda değil. Biz bu yolda 14 tane köprülü kavşak, 8 hemzemin kavşak yerleştirmiştik. Yıldızlı Yonca, Akyazı, Beşirli 1, Beşirli 2, Karşıyaka, Karşıyaka Uğurlu,Çatak1, Çatak 2, Cephanelik, Yenicuma Gözaçan, Boztepe tünel çıkışı, Çukurçayır tünel çıkışı, Gölçayır1, Gölçayır 2, Maçka kavşağı. Aslında yaşanan yol olmasını sağlayan budur. 15 tane köprülü kavşak, 8 hemzemin kavşak bir adette Karşıyaka viyadüğü. Yani bunun şehrin günlük hayatının yolu olmasını şehre hayat verecek yol olmasını sağlayan işte bu bağlantılardır. Yani böyle az boz bir mücadele değildir. Yalnız şunu göz ardı etmemek lazım. Bütün bu çalışmalar içinde Karayolları Bölge Müdürlükleri yapmış olan ve şu anda yapmakta olan sayın arkadaşımızın ve bütün mühendislik yapan ve orada teknik çalışmalar yapmış olan arkadaşlarımızın Karayolları’ndaki ilgili dairelerin ve karayollarının o zaman genel müdürlüğünü yapmakta olan şehrimizin evladı Sayın Cahit Turan, şimdiki genel müdür Sayın İsmail Bey’e çok teşekkür ederim. Şehir adına onları anmam lazım. Benim bunları mutlaka zikretmem lazım. Söylediğim gibi geçmişteki gayret gösteren belediye başkanlarımızın hele hele benim göreve başladığım günden itibaren o zaman milletvekilliğimizi yapmış olan Sayın Mustafa Cumhur’un, Sayın Kemalettin Göktaş’ın, Sayın Asım Aykan’ın, Sayın Cevdet Erdöl’ün, Sayın Safiye Seymenoğlu’nun, Sayın Aydın Bıyıklı’nın hepsinin gayretlerini desteklerini gördüm. Hele hele bu zamanda Bayındırlık Bakanlığımızı yapmış olan sonradan gelen o zaman ki ismiyle diyorum. Bayındırlık ve akabinde Gençlik ve Spor’dan Sorumlu Bakan, sonra Devlet Bakanlığımızı yapmış olan, kendisi de bir mühendis olan Sayın Faruk Özak’ın sonraki dönemde de onunla birlikte milletvekilliği yapmış olan arkadaşlarımızın tümünün ama bu döneme geldiğimizde şimdi ve şimdiki anlarda da bu konuda çok pozitif yaklaşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın bu arada ondan sonra bakanlık yapmış olan Sayın Lütfü Elvan’ın ve şimdide yine bakanlık yapmakta olan Sayın Binali Yıldırım’ın şuanda şehrimizin bakanı ve evladı olan Süleyman Bey’i yeni bölüm olarak ifade etmem boynumun borcudur. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olup azami gayret gösteren Süleyman Soylu, yanındaki Sayın Muhammet Balta’nın, Sayın Ayşe Sula Köseoğlu’nun, Sayın Adnan Günnar’ın, Salih Cora’nın bizzat takibi çok önemli. Ben çok samimi söyleyeyim. Ben Süleyman Soylu ve diğer milletvekillerinde Atapark Kavsağı’nın bu proje içinde olmasında gayretlerini nasıl göz ardı ederim. Kanuni Bulvarı bir kol da Sezai Uzay boyunca veriyor. Maçka yoluna indiği zaman benim Kanuni Bulvarım diyorum, Sezai Uzay Caddesi boyunca bu bulvar bir kol veriyor. Bu kol, Sezai Uzay boyunca olan kol çok önemlidir.

Ali Öztürk: Sezai Uzay’dan Değirmendere’ye mi indiriyorsunuz?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Bir kolu indiriyorum Maçka-Trabzon duble yolu Deliklitaş’tan aşağıya Sülüklü Mezarlığı’nın önünden geçecek ve aşağıya gidip Değirmendere Kavşağı’nı düzenleyecek.

Ali Öztürk: Kavşak mı var orada da 14’ün içinde mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Oradan da aşağıya sahil yoluna inecek. Sahil yolu dediğim Artvin-Rize yoluyla birleşecek. Onunla bağlantılı yol olmasını istiyoruz.

Ali Öztürk: Göreviniz biter, Kanuni Bulvarı bitmez bu gidişle… Tüm şehre kollar projelendiriyorsunuz.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Ben bu istikrarımızı devam ettirdiğim sürece biteceğine kesin eminim. Biz Allah’ın izniyle yerelle genelle tek bir sorun yaşamayacağımız şekliyle devam ediyoruz. Yalnız burada önemli olan bir şey var. Bunu vurgulamam lazım. Aynı zamanda kendi meclisimden bunu görüşüyorum. Tamam, ben on sekiz uygulamalarını yapıyorum. Tamam, ben belediye meclisinden bunları geçiriyorum. Tamam, ben elimden gelen, ön gördüğüm kavşakları koyuyorum. Ön gördüğüm çift tünelleri her şeyi görüyorum ama özellikle bu işin tekniğinde karar veren ve aynı zamanda finansmanını sağlayanın Karayolları Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı’nın olduğunu isimlerini zikrederek söylemeliyim. Ulaştırma Bakanlarının yanı sıra bu konuyu temsil eden bu konuyu yapılsın iradesini koyan en üstte de şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanki Sayın Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hatta biz güney Çevre Yolu’ndan bahsettiğimizde “Birinci işi bitirelim. Arkasından onu da yaparız.” diye buyurduğunu belirtmemiz lazım. Asıl burada benim vurgulamak istediğim şu; maalesef 250 milyon tahmini kamulaştırma, 450 milyon tahmini yapım bedeli ile şu ana kadar 8 kilometresi tamamlanmıştır. 450 milyonun harcanmış olması dışında kamulaşmaya ödenmiş bedel 500 trilyon. Ödenen bedel ve 350 trilyon da ödenecek vardır. Maalesef yani bu çok zor bir yolumuzdur. Bundan sonra yolun bitirilmesinin 1 buçuk milyar liraya ulaşması abartı olmaz. Ben bu ana kadar uygulana bitecek her yerde uygulamışımdır ve bundan sonra da devam edecek.

Ali Öztürk: 450 milyonluk bedelden şu ana kadar ne kadarı harcandı?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Şubat ayına kadar tamamlanmak üzere. Yapıma ne kadar daha gider bundan sonra 2 milyar mı dediniz tamamına tamamı 1 buçuk milyarı geçecektir. 24 kilometre yapıldı. Sadece 8 kilometre yapım değil, bu önümüzdeki 2016’nın ilk ayında 450 milyon harcanmıştır. Giriş çıkışlar yapılmıştır, bitmiştir.

Ali Öztürk: Siz buna başlamasaydınız bugün 1 buçuk milyarlık yol olarak karşımıza çıkan Kanuni Bulvarı acaba 4 sene 5 sene sonra bu yol kaç milyara yapılabilirdi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Ben o zaman biritirafta bulunayım size. Eğer ben bu yola başlamamış olsaydım bu yol bundan sonraki zamanlarda Trabzon’da yapılamazdı. Bizim yaptığımız, yaşayan birinsanın kafasından aşağı bağırsakları yarıp geçmekti.

Ali Öztürk: Evet, yani 1 milyar 600 milyon liraya biten bir Kanuni Bulvarı karşısında 2 milyara Güney Çevre Yolu yapılabilir. Ama demek ki bu yol çok daha önemliydi. Kanuni Bulvarı olmasaydı Güney Çevre Yolu anlamsız olacaktı.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Bu yol yapılmasaydı, bu yolun şehrin mahallelerine sağlayacağı rahatlığa hiçbir zaman kavuşamazdık. Yani Yenicuma’dan sen geçeceksin Esentepe’den geçeceksin Boztepe tüneline gireceksin Çukurçayır’a geçeceksin. Bu tarafa geldiğin zaman Bahçecik’in içinden geçeceksin Erdoğdu’yu yarıp geçeceksin bir şehri yaracaksın.

Ali Öztürk: Karayolları bunun 1 buçuk milyar mal olacağını bilseydi başlamayabilirdi öyle mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Katiyen hayatta adım atmazdı.

Ali Öztürk: 600-700 milyon diyerek girdiler bu işe.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Yani biz bu konuda teşekkür ederiz. Sayın Başbakan’a, Sayın Binali Yıldırım’a, Sayın Lütfü Erdoğan’a kendi bakanlarımıza. O dönemdeki milletvekillerine de teşekkür ederiz.

Ali Öztürk: Bu iş 61 projenin içinde bu torbanın içinde olmasaydı yapılmayacaktı değil mi?

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Evet biz Ankara’da çalışırken mesela kentsel dönüşümlerde de kararlı olduk. Çömlekçi’de en büyük maliyetlerimden biridir. Onun için orada şunu söylemem lazım; başlarsam 2 rekât şükür namazı kılacağım dedim. 22 buçuk dönümü şimdi 50 dönüme tamamlıyorum. Onun geri kalanı için inşallah onun için de değerlendirme şirketi geliyor. Yani TOKİ’ninki 50 dönüme tamamlıyoruz ve avan projesi hazırlanıyor şu anda. Ha bitmez 2019’a kadar tamamen diyelim. Yani şöyle söyleyelim; yapamayacağımızı vadetmedim. Dikkatli ve çok titizlikle çalıştım ve yapabileceklerimizi vadettim.

Ali Öztürk: Maliyeti ne kadar Çömlekçi’nin başkanım? Ne kadar büyük olacak? 3 milyar falan var mı? Şu ana kadar ne kadar ödediniz? Kanuni Bulvarı’nın yanında bir şey değil.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: En çok para harcadığım o. Yani Kanuni Bulvarı. Yani o şekilde hazırladım, yani Beşirli’den Akyazı’dan başlayıp Bahçecik’ten Cephanelik’ten aşağıya itfaiye kavşağına inen yolu, şehri yaşanabilir hâle koyacak dev bir proje hâline getirdik. Sessiz sedasız. Ha bu konuda bir şey daha demem lazım. Tüm Karayolları teknik çalışanlarına hakkını teslim ederken Trabzon il belediyesindeyken de büyükşehir belediyesindeyken de bütün çalışma arkadaşlarıma bütün mühendislerime bütün mimarlarıma yani bütün arkadaşlarımın sessiz kahramanlığının da burada sessiz sedasız çalışmalarını da burada onların o zaman ekip grup bası olarak görevlendirdiğim Cengiz Çolak’ın ve arkadaşlarını yadetmeden geçemem .

Ali Öztürk: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Böyle bir proje yapıp başardınız.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Ben şöyle diyeceğim Ali Bey. Biz bu yol için çok laf işittik. Ama şu bir gerçek; yolun nihai onaylarını bizim önerilerimize bizim hazırlıklarımıza rağmen nihai onaylarını veren Karayolları Genel Müdürlüğüdür. Orada onaylandıktan sonra parasını veren Ulaştırma Bakanlığı’dır. Hani hep diyorlar ya kendi paranla mı yaptın?

Ali Öztürk: Başkanım bu şehir hiç isteyemedi, istemesini bildiniz ve aldınız. Bu Trabzon’un hakkıydı. Bunu başardınız ve bu şehre kazandırdınız. Eyvallah, teşekkür ediyor ve saygı duyuyoruz.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Şunu söylemek istiyorum Ali Bey, sizin hassasiyetinize çok teşekkür ederken bunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Faruk Özak ve Sayın Bayraktar, Sayın Süleyman Soylu ve bütün milletvekillerinin göz ardı edilmeyen büyük gayretini burada teslim etmem lazım ve bu büyük gayret şu anda devam ediyor.

Ali Öztürk: Teşekkür ederim başkanım. Başarılarınızın devamını dileriz.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: Ben teşekkür ederim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg