85 yıl önceki eğitim anlayışı
Ali Kandemir

85 yıl önceki eğitim anlayışı

Advert

1931 yılında Kabataş Lisesi Tabiiyat muallimlerinden Siracettin Bey tarafından lise ikinci sınıflar için yazılan ve Hilmi Kitaphanesi tarafından yayınlanan Nebatat Dersleri adlı kitabın ön sözünde aşağıdaki ifadeler yer almakta.

Bu kitabı tenezzülen okutan muallim beylerden atideki şartlara riayeti istirham edeceğim.

  1. Nebatat tetkikatını hiçbir zaman kitaptan okutmamak ve arazi üzerinde çalıştırarak, talebeyi alıştırmak icap eder.
  2. Yalnız kitaptaki Nebatat üzerinde değil, tesadüf edilen herhangi bir nebatat üzerinde şeraiti intibak tetkik ettirerek yaptırmak lazım gelir.
  3. Kitapta tetkik edilen bütün nebatatı bulmak ve göstermek ekseriya kabil olmaz zira kitap İstanbul muhitine göre yazılmıştır. Binaenaleyh muallim beyler bu esasları kendi muhitlerine göre tadil ve islah etmeleri gerekir.
  4. Hayatı Nebatat bahsini tabiatta tetkik ettirmeyenlerin bu bahsi okutmamalarını bilhassa rica ederim. Çünkü bunu ezbere okutmak talebeyi hem bıktırır, hem de zihnini bozar. İyilik düşünülürken fenalık etmiş oluruz.

Siracettin Bey’in yukarıda yazdıklarını şu şekilde tercüme edebiliriz.

Öğrencilerinize dersleri sadece teorik olarak anlatmayınız. Uygulamaya önem veriniz. Sadece kitapta yer alanlarla yetinmeyiniz. Çevrenizde bulduğunuz diğer materyalleri de çalışmaya dâhil ediniz. Bir kitapta yer alan konuyla ilgili yerel imkânları da eğitimin materyali olarak kullanınız. Dersleri uygulama olmadan teorik olarak yapmayınız. Böyle yaparsanız hem öğrencileri bıktırırsınız hem de bu bir işe yaramaz.Ezbere dayalı bir eğitim sistemi işe yaramaz.

Yukarıda belirttiğim hususta her hangi bir yorumda bulunmayacağım. 2016 yılında ortaokul, lise ve üniversitede verilen Biyoloji dersleri ile bundan 85 yıl önce okutulan Biyoloji dersinin uygulanma biçimini karşılaştırarak hangisinde uygulanan yöntemin daha etkili olabileceğini siz değerlendiriniz.Bu kıyaslamayı sadece Biyoloji dersi için değil, diğer dersler içinde yapabilirsiniz.

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bize Üsküdar da Trabzon
Bize Üsküdar da Trabzon
Çin'de Türk fındığı tanıtıldı
Çin'de Türk fındığı tanıtıldı