Şanlı Türk geliyor, tarihe not düşüyorum
İbrahim Hakkı Gündoğdu

Şanlı Türk geliyor, tarihe not düşüyorum

Advert

“Kadim Türk Tarihi”ni bütüncül algılamak kolay değil…
Çin denizinden Baltık Kıyılarına yüzyıllarca hakim olan Türk, hangi milleti yönetmedi, hangi milletle sağlıklı ilişki kurup onlara hükmetmedi ki?.
Binlerce yıl nice devletlere hükümran oldu, nice milletlere yönetim öğretti.
Bilinen tarih boyunca dünyada “ben varım” diyebilen ancak sekiz - dokuz millet var: Çin, Arap, Fars, İtalya, İngiliz, Rus, Alman, Fransa, İspanya gibi… İşte Türk’ün dünya hâkimiyeti bunların dünya hâkimiyetlerinin toplamından çoktur. Biz böyle yüce bir milletin evlatları olduğumuzu unutursak ancak vefasız, nankör olur ve belamızı buluruz.
 
İyi bilinsin ki; “Büyük Türk milletini ve büyük Türk Tarihi”ni yok sayanlar hep saman alevi gibi yanıp, kül olup gitmişlerdir. 
Sadece şunu bilmek yeterlidir: Dünyadan binlerce millet gelip geçmiştir ve Türk bilinen 5000 yıllık dünya tarihinin neredeyse 3500 yılına tek başına hâkim olmuştur. Şanla, şerefle, destanla, zaferle dolu koskocaman bir Türk Tarihi vardır. Adı; Osmanlı, Selçuklu, Gazneli, Hun, Göktürk, Harzemşah, Çağatay, Timurlu, Babür, Memlük, Safevi, Akkoyunlu olsa bile...

Bu yüce millet: onlarca imparatorluk, yüzlerce devlet, beylik adıyla ortaya çıkmış, aslanlar gibi de yönetmiş ve hükmetmiş… O günkü töreye göre her biri farklı isimle farklı hanedanlıklarla olmuş... Lakin bunların her biri öz be öz Türk’tür ve bu bilinç içinde yürümüşlerdir.
Başka fikirlerden, anlayışlardan, hikmetlerden, kişilerden faydalanılmış olabilirler ama özü, tavrı, kültürü, sanatı, anlayışı, canı, kanı, kahramanı, lideri her şeyi Türk’tür. Tonyukuk’u da, Nizamülmülk’ü de, Sokullu Mehmet Paşası da, Mimar Sinan’ı da, Mehmet Akif’i de…
 
Bu kadar devasa çoğrafyada bu kadar merhamet ve hoşgörü ile devletler kur, içinde hiç çeşnilik olmasın. Bu Türk’e karşı nankör, vefasız, zalim bir anlayış değil de nedir!?. Eğer karşılaştırma yaparsak: hiç unutulmasın ki Atalarımız diğer imparatorluklara göre hep adalet ve merhamet imparatorluklarında zirvedir. 

Şunu: geleceğimizin kahramanları olacak çocuklarımıza söyleyin: Tabii ki dünyada başka şerefli milletler de vardır. Ama en şereflisi, en yücesi Türk Milleti’dir. Ve karşılaştırma yaparsak: En adil hükümdarlar yine Türk Hükümdarlarıdır. Ayrıca tarihi bir kitap, bir defter sayfaları gibi düşünürsek en çok sayfası olan ve o sayfalarda en az lekesi bulunan yine bu şanlı Türk milletidir.
 
Ve şunları da herkes çok iyi bilisin ki: Savaşın kahramanları da Türklerdir, barışın melekleri de... Eğer Türklerde o şeref, o adalet, o merhamet, o paylaşım, o sevgi olmasaydı bugün onun aleyhinde konuşan milletlerin hiçbiri yaşamıyor olacaktı. Onlar Türk’ün kölesi olarak insan olma özelliğinden mahrum yaşayıp yok olup gideceklerdi. Bugün gerzek gerzek konuşur olma varlıklarını bile bu yüce Türk’ün merhametli kahramanlığına borçludur. 

Burada asıl gayem yalın anlamda Türk’ü methetmek değildir. Asıl, tarihin kadim medeniyetlerine şerh düşüp, şanlı kahramanlarına hakkını verip bir saygı duruşu içindi bulunmaktır tüm bu cümlelerim.
Onlar ki bunu hiç ama hiç unutmasınlar: bugün Türk’ü yok sayan ukalalar o büyük Türk’ün hoşgörüsüyle bugüne kadar varlıklarını sürdürebilmişlerdir.
Merak etmeyin Türk çok büyüktür ve yine çok rahat bu küçük dünyaya hâkim olur ve o ukala milletleri yine çok rahat dize getirir. Getirecektir de… Göreceksiniz, gün çok yakındır.
Sadece biraz bekleyeceksiniz çünkü bu kez bu geliş belli ki 20 – 25 yıl sürebilecektir.
Bunları sakın hiç abartılı görmeyin. Bunları bir tarihçi bakışıyla ifade ediyorum.
Dünya da şimdiden buna hazır olsun… Bizden söylemesi… 

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg