Avrupa ve göçmenler

Avrupalı devletler bu iki mecburiyetten birini yapmak zorundadır: Ya göç almayıp nesiller kesilecek ve bitecekler ya da göç alacaklar ve dönüşümle yeni bir anlayışı başlatacaklar, bu yapıya alışıp, hatta tahammül edip varlıklarını devam ettirecekler.

Avrupa ve göçmenler
Avrupa ve göçmenler Yonetici
Advert

Bu göç meselesine bir de Avrupa açısından bakalım.

Bilin ki şu bir gerçek: Avrupa göç almazsa geleceğini kuramaz ve iyice biter.

Göç alırsa bu kez göçmenlerin işgalinde olur korkusu başlar.

Böyle olunca da bu korku onları bitirir.

Anlatmak istediğimiz şu: Avrupalı devletler bu iki mecburiyetten birini yapmak zorundadır:

Ya göç almayıp nesiller kesilecek ve bitecekler ya da göç alacaklar ve dönüşümle yeni bir anlayışı başlatacaklar, bu yapıya alışıp, hatta tahammül edip varlıklarını devam ettirecekler.

 

Peki bunların hangisi daha insani?..

Tabii ki göç alıp o dönüşümü kontrollü bir şekilde yaşamak ve “göçmen de insan o da bizim vatandaşımızdır” diyerek yürüyebilmek…

Peki bu Avrupalı kafa bunu hem der hem de uygulayabilir mi?

Daha önce de söyledik ve Fransa’dan örnek verdik:

Fransa milli takımında 11 kişinin 7’si zenci, 2’si Cezayirli kalan ikisi Fransız…

Tabii ki bunu içine sindirmeleri kolay değil…

Bu sayı artacak ve yakın zamanda diğer Avrupa devletlerinde de her dalda sporcunun çoğu göçmenlerden oluşacak.

 

Tek çare tahammül, başka çareleri yok.

Bu gelişmeler Avrupa’da önce ırkçılığı artıracak, lakin bu hiç de çözüm olamayacak.

Batılının en çok korktuğu şeydir karmaşa ve huzursuzluk…

Eğer halkları ikna edip kardeşçe ve makul davranmaları sağlanamazsa bu göç karşıtlığı ve ırkçılığı Avrupa’yı bitirecek…

 

Bilmiyor mu ki Batılı tüm devletler “Biz kavimler göçünden meydana gelmiş milletleriz.”

Bakın İngilizlere Kavimler göçü öncesi adalarına çekilmiş kimliksiz güruhlardı. Onlara millet şahsiyetini bu göçün ardındaki gelişmeler verdi: Angla-Saksonlar, Kelt kökenli Bretonlar, Vikingler ve Normanlar bugünkü İngilizleri meydana getirdi. Melez bir yapıdan bir millet… 

 

Yine, Fransızlar göç öncesi Roma bünyesinde kimliklerini kazanamamış halklardı ancak…

Romalıların dışında ki -özellikle- batı ve orta Avrupa’daki tüm kavimler, “Kavimler Göçünden” sonra birbirleri ile karışıp kaynaştılar ve şu andaki milletleri oluşturdular.

Bugün her Avrupa milleti eğer halinden memnunsa bunu o göçlere borçludur.

Yani Avrupalı bu göçlerle ve melez olmakla yeni kimlikler kazandı.   

 

İşte tüm bunlardan ders çıkarmasını bilirse, iyi tarih okumaları yaparsa, enerjilerini ve varlıklarını dışarıdan gelmiş barbar kavimlere borçlu olduklarını anlar biraz sarsılır ve tiksinirler ama sonunda nereden gelip nereye gideceklerini de iyice anlamış olurlar.
 

Tarihlerine b/aksınlar ve desinler: Avrupalı hangi milletin içinde barbar kavim yoktur.

Hemen hepsinde vardır. Barbar olduklarını bizzat birbirlerine yüzyıllarca haykırmışlar, birbirleri ile savaşıp durmuşlar… Sonra da kaçınılmaz bir kader olarak bugünkü milletleri meydana getirmişler.

 

Şimdi de ta o günlere benzer kader gelip Avrupalıyı yeniden buldu:

Ya kısırlıkları ile nüfusları bitecek ya da asırlarca sömürdükleri mazlum milletlerin göçmenleri ile birleşip yeniden doğacaklar.

Böylece tarihin derinliklerine gömülmekten yine bu emperyalist zalimleri o çok sömürdükleri mazlumların çocukları kurtaracak.

 

Tabii ki bu önceki zalim sömürüleri gibi olamayacak, bu sefer biraz taviz vererek bunu yapmak zorunda kalacaklar.
Yani pis köle, pis siyahi, pis Arap, pis Türk diyecekler biraz tiksinerek yaklaşacaklar ama sonra da -mecburen- alışıp yeni bir millet anlayışı vücuda getirecekler.

Vallahi paşa gönülleri bilir, bu noktaya gelme mecburiyeti çok yakındır…

Hatta çok uzak olmayan vakitte o noktaya gelme mahkûmiyeti başlayacak…

 

Onun için aklı başındaki Batılılar şimdiden ırkçı pisliklerini bu göçmenlerin üzerinden çeksinler…

Çeksinler ve yine -kendilerinin sömürdükleri için- göçmen olan bu insanlara çok iyi davransınlar…

Onlara çok ihtiyaç duyacaklar çok…

 

30 sene sonra Avrupa devletlerinde kaç göçmen başbakan olacak, kaç göçmen bakan, cumhurbaşkanı ah bir bilseniz!..

Sen nereden biliyorsun ki keramet mi gösteriyorsun demeyin sakın…

Bizimkisi dünyayı ve insanlığı samimiyetle tarafsız olarak okumaktır: Görünen köy kılavuz istemez.

Öyle Akdeniz’de batırıp göçmen öldürmekle ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de sonuca varabilirsiniz.

Kaderinizi iyi okuyun ki geleceğinizi kurtarasınız.

İbrahim Hakkı Gündoğdu Avrupa ve göçmenler Kavimler göçü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg