Kalite kötüleri ayıklayarak gelişir

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi; yapılan işlerde onca zahmet ve yatırımlara rağmen bir tür çözemediğimiz verimlilik sorunudur. Verimlilik ancak kaliteli işlerle artar.

Kalite kötüleri ayıklayarak gelişir
Kalite kötüleri ayıklayarak gelişir Yonetici
Advert

20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen Karl Popper’a göre bilim, doğruları biriktirerek değil, yanlışları ayıklayarak ilerler. Başka bir ifade ile gelişmeler, doğruları biriktirmekten ziyade, yanlışları ayıklayarak vücut bulur. Benzer bir yaklaşımla bir işin kalitesini artırmak ve liyakatini yükseltmek, sadece “iyi” yaparak veya “iyileri” seçerek değil, “kötüleri” ve “yetersizleri” ayıklayarak mümkün olabilir. Konuyu daha da somutlaştırmak istersek bir sepette çürük elmaları uzaklaştırmadan sağlamlarını koyarak elmaların ömrünü uzatamayız. Çürük elmanın yaydığı bozulmayı teşvik eden hormonlar ve çürümeye neden olan bakteri ve mantar gibi unsurlar sağlam olanları da kendine benzeterek imha eder. Çürüklerin oluşturduğu iklim diğerlerinin de sonunu getirir. Yapılması gereken, sepete doldurulan elmalar arasındaki çürükleri her zaman dışarıda tutmaktır.  

İster ülkemizde isterse başka ülkelerde kaliteli işlerin ortak yönlerinden birisi;  zayıflıkları ve zayıf unsurları sisteme dâhil etmeden elemektir. Bu eleme bütün kaliteli işleyen sistemlerde insan dâhil tüm unsurlar için geçerlidir. Özellikle insanın etkin olduğu işlerde, sisteme bazı becerili ve liyakatlilerin dâhil edilmesinin tek başına yeterli olamayacağı aşikârdır. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi aradan sızacak vasıfsızlar işlerin serencamını engelledikleri gibi, vasıflıların çalışma düzenlerini bozmakta ve motivasyonlarının kaybolmasına neden olmaktadır. Hatta sosyal benzeşmeyle kalifiye elemanları zaman içinde verimlerini düşürerek sistemi zora sokan birer tıkaca dönüştürürler.  

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi; yapılan işlerde onca zahmet ve yatırımlara rağmen bir tür çözemediğimiz verimlilik sorunudur. Verimlilik ancak kaliteli işlerle artar. Kaliteli işlerin önündeki en büyük engellerden birisi ise vasıfsızları eleyecek ve sayılarını azaltacak etkili bir yaklaşımı tüm ülke sathında bugüne kadar hayata geçirememiş olmamızdır.  Vasıfsızların bulabildiği fırsatların en az vasıflılar kadar olabildiği bir ortamda bu manzaranın bir süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, her seviyede, özellikle de kurumlara insan kaynağı temininde temel yaklaşım,  liyakatsizleri ve yetersizleri eleme, sistemden uzaklaştırma yönünde olmalıdır. Bu yaklaşım, insanımızın beceri ve liyakate olan inancını artıracağı gibi, kurumlarımızın da işleyişini düzene sokacak ve verimliliklerini artıracaktır. Kötülerin elenmediği bir yapı, hem onların neden olduğu ilave unsurlardan, hem de iyilerin etkisizleşmesinden mustarip olacaktır.   Her seviyede kalitenin “vasıflıları” artırarak değil “yetersizleri” eleyerek gelişeceğini unutmayalım.

Prof. Dr. Ali Kandemir Kalite kötüleri ayıklayarak gelişir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg