Toplumsal Kültürümüz “Nedenleri” Bilmeyi Engelliyor

Nedenlerini bilmeden iyi niyetli uygulamalarımızın dahi zaman zaman sorunları çözemediğini görüyoruz. Sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylaştı, hastanelerimizde hizmetin kalitesi arttı. Sürekli yeni sağlık tesisi açılmasına rağmen neden hasta sayısı artıyor? Bu artış gerçek hasta olanları mı yansıtıyor? Yoksa birçoğu sanal hasta mı? Öyle ise bunun nedeni nedir? İnsanımızı bu kadar fazla hastalıkla yüzleştiren sebepler neler olabilir?

Toplumsal Kültürümüz “Nedenleri” Bilmeyi Engelliyor
Toplumsal Kültürümüz “Nedenleri” Bilmeyi Engelliyor Admin
Advert

Ülkemizde değişik alanlarda gerçekleşen çalışmanın bir kısmının sonuçları verimli iken bazılarının değil. Bazı projelerimiz başarılı, bazıları ise kayıp. Bazıları bir yaraya merhem olmakta, bazıları daha büyük sorunlara yol açmakta.

Projeler ve uygulamalar ister başarılı olsun isterse değil nedenleri üzerinde pek durulmamakta, olumlu ve olumsuz dersler çıkarılmamakta. Başarılı olanların başarı nedenleri bilinmemekte, kamuoyu ile çok az paylaşılmakta, bu başarıda takip edilen yöntem başka çalışmalara model oluşturamamakta.

Başarısız olanların nedenleri konusunda da bir gizem söz konusu. Planlama mı eksik, ihtiyaç analizi mi iyi yapılmamış, liyakat sorunu mu var, ihtiyaç yok iken bunu birileri mi önerdi, yoksa başarısız olan birçok proje başarılı mı gösterilmekte? Bu sorular uzayıp gitmekte.

Kaynaklarımız sınırlı ve verimli kullanmak zorunluluğumuz var. Uygulamalar ister olumsuz olsun, ister olumlu bunların sonuçları tüm yönleriyle irdelenmelidir. Başarılı ve başarısız olma nedenleri bilinmelidir. Bunu yapamadığımızda sürekli yanlışları tekrar etmek, kaynaklarımızı ve enerjimizi boşa harcamak zorunda kalıyoruz. Gerçek sonuçlardan ziyade tali olanlarla meşgul oluyoruz.

Nedenlerini bilmeden iyi niyetli uygulamalarımızın dahi zaman zaman sorunları çözemediğini görüyoruz. Sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylaştı, hastanelerimizde hizmetin kalitesi arttı. Sürekli yeni sağlık tesisi açılmasına rağmen neden hasta sayısı artıyor? Bu artış gerçek hasta olanları mı yansıtıyor? Yoksa birçoğu sanal hasta mı? Öyle ise bunun nedeni nedir? İnsanımızı bu kadar fazla hastalıkla yüzleştiren sebepler neler olabilir?

Üniversitelerimiz yaygınlaşıyor, fiziki olarak büyüyor fakat dünyada ilk 500’ü zorlayan üniversite sayımız neden artmıyor? Bunun nedenleri nedir? İyi araştırmacılar yetişmiyor mu? Yetişmesi için imkânlar yok mu? İmkân varsa araştırmacı adaylarının yönlendirilmesinde veya seçiminde mi sorun var?

Eğitime ayrılan kaynak artıyor. Fakat istenilen kalite artışı buna neden eşlik etmiyor? Bunun nedenleri ne olabilir?

Tarıma teşvikler sağlanıyor. Fakat üretim bununla paralel artış göstermiyor.  Bu teşvikler yetersiz mi, üretimi artırma yerine azaltıyor mu? Tarımın sorunları başka nedenlere bağlı olabilir mi? Atıklarla kirletilen sulama sularının neden olduğu tarımsal üretim ve kalite kayıpları hangi boyutlarda? Teşvik yapılan kesimin pazarlama sorunu mu var? Yüksek teknolojiye dayalı uygulamaları tarımsal alanlara yeterince entegre edebildik mi? Ziraat fakültelerimizin tarıma dair sorunların çözümüne katkıları yetersiz mi?

Ulaşım ve savunma sanayi konularında epey mesafe kat ettik. Bu mesafenin alınmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Bu alanlardaki başarıyı diğer birçok alanda neden sağlayamıyoruz?

Katma değeri yüksek ürün üretimimiz genel olarak düşük. Bunun nedenleri neler? Ekonomi al-sat üzerine mi kurgulanmış? Ar-ge konusunda yetişmiş eleman eksikliği mi var? Üniversitelerimizde verilen eğitimdeki kalite sorunlarının buna yansımaları nedir?

Yazamayan düşünemez. Yazmak için okumak gerek. Toplumun okuma oranları neden düşük? Okuma alışkanlığı olan toplumlar bunu nasıl başardı?

Uzayıp giden bu soruların çoğunun cevapları aslında belli. Bizim gibi duygusal toplumlarda nedenler üzerinde pek durulmaz, başkalarını kırmak, başkalarınca kırılmak ve üzülmek istenmez. İşi gerçekleştirenler birçok başarısız çalışmasını başarı gibi göstermek durumunda kalırlar. Hatta bu teşvik edilir. Gerçekleri olanca çıplaklığı ile gözler önüne sergileyen bundan bir şekilde zarar görür, bazen beceriksizlikle suçlanır. Bu sebeplerle başarısızlık nedenlerini gizlemek, başarı bizimkilere (!) ait ise abartmak, değilse küçümsemek bir toplumsal kültür haline gelmiş.  Bu kültür başarıyı değil uzayıp giden başarısızlıkları besler.

Prof. Dr. Ali Kandemir Toplumsal kültür nedenler engel
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg