Muhatabın ihtiyacını bilmemek

Sonuç beklenen her tür faaliyetin muhataplarının ihtiyaçlarına, isteklerine, seviyelerine, ilgilerine, meraklarına, mesajdan etkilenme yöntemlerine, değer yargılarına, geçmiş yaşantılarından kaynaklanan tecrübelerine, imkanlarına göre organize edilmesi gerek. Ancak böyle olursa yapılan eylemin verimi artar, muhataplarında heyecan yaratır, taraftar bulur, öngörülen gelişmeyi sağlar, kaynak ve zaman kaybını en aza indirir.

Muhatabın ihtiyacını bilmemek
Muhatabın ihtiyacını bilmemek Admin
Advert

Toplumumuzda birçok projenin, makalenin, yazının, kitabın, konferansın, dersin, vaazın, düzenlemenin, seminerlerin…etkisiz kalmasının en önemli nedenlerinden birisi de; muhatap olunan, temas kurulan veya hizmet verilen kişi veya kitlelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, seviyelerini ve arzularını bilmemek veya dikkate almamaktır.

Bir yazarın, hedef kitlenin özelliklerini, nelerin ilgi çekebileceğini dikkate almadan yayınlandığı kitap, gerekli ilgiyi bulmadan ve arkasına iz bırakmadan geçen kısa sürede bile kaybolur gider. Zorunlu okutulması halinde ise okuyucuyu bıktırmadan ileriye gidemez. Toplumsal anlamda okumaya isteksizliğin değişik nedenleri olmasına karşın, okuyucunun temas kurduğu kitapların içeriğinin ilgi çekicilikten uzak olması ve vermek istediği mesajların sıradanlığı her zaman göz ardı edilmiştir.

Okullarda birçok ders, öğrenciler üzerinde beklenen etkiyi uyandırmaz. Çünkü içerik öğrencinin ilgisinden ve beklentisinden uzak kalmıştır. Onlar üzerinde gerekli heyecanı oluşturmamış, duygu değişimine neden olmamış ve öğrenci derste kendisi için yeni bir şey bulamamıştır.

Toplumsal projelerin etkisiz kalanlarının ortak özelliği; toplumun ihtiyaçlarından uzak hazırlanmış olmalarıdır. Proje toplumun değil, uygulayıcısının isteklerini içermektedir.

Üniversiteler ve eğitim kurumlarımız beklenen etkiyi oluşturamıyorsa; bilimin yeşerme ve gelişme koşulları yeterince dikkate alınmıyor, yeni neslin algısı üzerine düşünülmüyor demektir.

Tarımsal desteklerin beklenen üretim sıçramasına neden olmaması; çiftçilerimizin özelliklerinin, algılarının, ihtiyaçlarının, koşullarının yeterince analiz edilmemiş veya bu konuda kendilerine çok az danışılmış olmasıdır.

Şatafatlı salonlarda sunulan onca seminer etkisiz kalıyorsa izleyicisinin potansiyeline ve ihtiyaçlarına bakılmadan veriliyor demektir. Konular daha çok “siz ne istiyorsun yerine, ben böyle istiyorum” yaklaşımı etrafında dönmektedir.

Önemli bir husus da; topluma sunulan her tür hizmette toplumun, “kendi kültürüne, yaşantısına ve değer yargılarına uygun öğeleri de bulmayı arzu etmesi” ilkesinin göz ardı edilmesidir. Hizmetlerin planlamasında başkalarına ait yabancı veya günü geçmiş reçetelerin uygulanması birçok faaliyetin sonuçsuz kalmasına neden olmaktadır.

Toplumda yer bulan, ilgi ve taraftar çeken ve heyecan uyandıran şeylerin ortak özelliği; konu ile ilgili muhataplarının ilgisinin, eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının iyi analiz edilerek hizmete sunulmasıdır.

Hülasa; sonuç beklenen her tür faaliyetin muhataplarının ihtiyaçlarına, isteklerine, seviyelerine, ilgilerine, meraklarına, mesajdan etkilenme yöntemlerine, değer yargılarına, geçmiş yaşantılarından kaynaklanan tecrübelerine, imkanlarına göre organize edilmesi gerek. Ancak böyle olursa yapılan eylemin verimi artar, muhataplarında heyecan yaratır, taraftar bulur, öngörülen gelişmeyi sağlar, kaynak ve zaman kaybını en aza indirir. 

Ali Kandemir Muhatabın ihtiyacını bilmemek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg