Örtülü ödenekli araştırmacılar

Bir ülkede bütün imkânların genele adilane dağıtılması anlayışı, kulağa hoş gelse de böyle bir uygulamadan verimli işler çıkmaz. Genelin asgari ihtiyaçları karşılanması koşulu ile, yenilikçi fikir ve buluşların üretiminde çekirdek gruplara yoğunlaşmak hem daha ekonomik hem de daha akıllıca bir iştir.

Örtülü ödenekli araştırmacılar
Örtülü ödenekli araştırmacılar Admin
Advert

İsteseniz de bilginin üretildiği eğitim ve araştırma kurumlarında görev yapan tüm araştırmacıların ihtiyaç duydukları koşulları dört dörtlük karşılayamazsınız. Teoride ideal olan yeni fikirlerin ve yeni uygulamaların elde edilmesinde bütün kaynaklarınızı seferber etmektir. Fakat bu konuda ne yeterli kaynağı bulabilirsiniz, ne de bütün araştırıcılara bu imkânları sağlayabilirsiniz. Buna da gerek yoktur zaten.

Ülkemizde özgün çalışmaların yapıldığı, fikirlerin üretildiği düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri olmalı. Türkiye’de böyle merkez ve kuruluşlar yeni yeni serpilmeye başlamıştır. Ülkemizin araştırmacı potansiyeli hala büyük oranda üniversitelerimizde istihdam edilmektedir. Üniversitelerin temel fonksiyonları, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, üretilen bilgilerin topluma katkıda bulunabilecek uygulamalara dönüştürülmesi ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile birlikte gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi şeklinde gruplandırılmaktadır.

Üniversitelerimizde hem kendi ülkemizin gerçeklerini, hem de dünyada olup bitenleri yakından bilen azımsanamayacak sayıda saygın bilim insanları bulunmaktadır. Stratejik planlama ve uygulamaların yetersiz olmaması nedeniyle sözü edilen bilim insanlarının verimlilikleri istenilen seviyenin altında kalmaktadır. Özellikle insan kaynağı başta olmak üzere, çalışmalarını organize edecekleri imkânlara zamanında ulaşmaları çoğu durumlarda mümkün görülmemektedir. Eğitim-öğretimin kalitesinin artırılmasında, yeni fikirlerin üretilmesinde ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde yetkinliği, saygınlığı bilinen, bilim ahlakına güvenilen sınırlı sayıda da olsa bazı akademisyenlerimizin ve çalışma gruplarının ihtiyaç duydukları insan kaynaklarına ulaşmalarında, çalışmaları için gerekli kaynakları kullanmalarında özgür olacakları ve her tür harcamalarını yapabilecekleri örtülü ödenekleri olmalıdır. Yeni fikirler, yeni ekoller, yeni teknolojiler böyle araştırmacılar ve onların organize ettiği çekirdek gruplar öncülüğünde üretilir. Sözü edilen araştırmacıların ihtiyaçlarının karşılanması, bilgi notu içeren bir dilekçe mesafesinde olmalıdır. 

Bir ülkede bütün imkânların genele adilane dağıtılması anlayışı, kulağa hoş gelse de böyle bir uygulamadan verimli işler çıkmaz. Genelin asgari ihtiyaçları karşılanması koşulu ile, yenilikçi fikir ve buluşların üretiminde çekirdek gruplara yoğunlaşmak hem daha ekonomik hem de daha akıllıca bir iştir.

Ülkemizde üniversitelerimizde yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının çok büyük bir kısmı kamu tarafından karşılanmaktadır. Kamunun başka önceliklerinin de olduğu varsayıldığında, ülkemizin hamiyetperver zengin kişilerinin de bilgi üretim sürecine destek olmaları şiddetle önerilmelidir. Dünyanın hiçbir yerinde kamunun tek başına ülkede üst düzey bilgi üretimini sağlayacak koşulları karşılaması mümkün değildir.

Ali Kandemir Örtülü ödenekli araştırmacılar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg