Aynı ülkede farklı ülkelerin kurumları gibi davranmak

Ülkemizde stratejik planlar bir zorunluluk olarak kurumlar tarafından hazırlanmakta, teorik olarak hemen hemen her kurumun bir stratejik planı bulunmaktadır. Bütün iyi niyetli çabalara karşın, kurumların misyonlarının belirlenmesi ve stratejik planların gerçeğe uygun hazırlanarak uygulanması süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Aynı ülkede farklı ülkelerin kurumları gibi davranmak
Aynı ülkede farklı ülkelerin kurumları gibi davranmak Admin
Advert

Stratejik planlar bir kurumun mevcut durumunu nasıl iyileştireceğini, varmak  istediği hedefe (misyona)  hangi stratejilerle ulaşacağını  gösteren bir yol haritasıdır. Yol haritasını oluştururken önce kurumun misyonu belirlenmekte ve bu misyonun daha üst bir kurumun misyonu ve nihai olarak ülke için belirlenen hedeflerine uyumlu olması beklenir.

Başka bir ifade ile ülke temel hedeflerini belirledikten sonra, her kurumun bu hedeflere hizmet etmesini garanti etmek zorundadır. Her kurum devletin belirlediği hedeflere ulaşmada kendine özgü misyonunu saptamalı. En sonunda ise saptanan misyon kapsamında her kurum, tüm çalışanlarının katılımını öngören, sonuca odaklı, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini de içeren, sürdürülebilir, kalite yönetimini içinde barındıran bir kurumsal stratejik plan hazırlar. Kurumun bundan sonraki faaliyetlerinin bu plan dahilinde yürütülmesi beklenir.

Ülkemizde stratejik planlar bir zorunluluk olarak kurumlar tarafından hazırlanmakta, teorik olarak hemen hemen her kurumun bir stratejik planı bulunmaktadır. Bütün iyi niyetli çabalara karşın, kurumların misyonlarının belirlenmesi  ve stratejik planların gerçeğe uygun hazırlanarak uygulanması süreçlerinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. 

Üstelik genel geçer cümleleri bir tarafa bırakacak olursak bu planlar uygulandığında yaygın etkisini artıracak en temel konuların başında gelen paydaş görüşlerini ihtiva etmezler. Bu temel kurala uyulmadığında her kurum benzeri tekrar eden ve kendi dahil hiçbir toplumsal soruna çözüm bulmaktan uzak, aynı ülkenin içinde farklı ülkelerin kurumları gibi çalışır duruma gelir.

Kurumun ve ülkenin kazançlı çıkabilmesi için; kurumların stratejik planları ve uygulamaları ülkenin nihai hedefleriyle uyumlu, paydaşlarla işbirliğine dayalı bir işleve kavuşturulmalı, kurumun her tür faaliyetleri stratejik planlama içinde olmalı.

Örneğin kurum tarafından sunulan projelere destek, projenin kurumun stratejik hedeflerine hizmet etmesi, işbirliklerini içermesi ve paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate alması halinde desteklenmeli, kurumların eleman alım talepleri, talep edilen eleman ihtiyaçları kurumun stratejik hedeflerine uygun ise karşılanmalıdır. Böyle davranmadığımız sürece ülkemizde her kurumun ayrı ayrı devletlerin kurumu gibi davranmasının önüne geçemeyiz.

Prof. Dr. Ali Kandemir Aynı Ülkede Farklı Ülkelerin Kurumları Gibi Davranmak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Balıkesir'de büyük Çepni buluşması
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg
Sebahattin Arslantürk: Hedef dekar başına 500 kg